`
077-7002462
doctorspy007@gmail.com
יהוד, העצמאות 43
יום ראשון - עד יום חמישי
9:00 - 18:00
רשות הרבים ורשות יחיד - מתי מותר לצלם?

מגוון גדול של מצלמות
נסתרות זעירות לצילום סמוי
כולל האזנה והקלטה

לפרטים נוספים

כל הציוד המקצועי להגנה
עצמית מפני תוקפים

לפרטים נוספים

בדיקות האזנה ותוכנות
,רוגלות בטלפונים סלולריים
בתים ועסקים

מוצרי ריגול והאזנה