077-7002462
doctorspy007@gmail.com
יום ראשון - עד יום חמישי
8:30 - 18:30

Blog Post

האזנת סתר – כל המידע שצריך לדעת בנושא

הקלטה בסתר מה אסור ומה מותר? מה באמת יודע הציבור על המונח המעורפל “האזנת סתר”, שמשמעותו משתנה ממדינה למדינה? למי מותר לבצע “האזנת סתר”? מה העונש הצפוי למי שיעשה זאת בישראל? ומה ההשפעה של הקדמה הטכנולוגית על חוקים שהתבססו שנים לפני שהאנושות הכירה את הטלפונים החכמים?

בישראל מעוגנת הסוגיה בחוק האזנות סתר מ-1979, שעבר תיקון נרחב בעקבות חוק יסוד כבוד האדם וחירותו ואחרי דו”ח מבקר המדינה בנושא מ-1991. האזנת סתר אסורה היא הקשבה לשיחה באמצעות מכשיר שהמאזין אינו צד לה ולא בוצעה ברשות הרבים. כלומר, מדובר בשיחה פרטית שהתנהלה במקום שהציפייה לציתות אינה סבירה, למשל חדר פרטי או משרד.

על פי החוק,

האזנת סתר אפשר להגדיר גם בדרך הפוכה:

א. כל אדם רשאי להקליט, גם בסתר, שיחות שהוא משתתף בהן. למעשה, כל שיחה שלנו עם נציג שירות לקוחות, חבר או קולגה, יכולה להיות מוקלטת ומושמעת באופן חוקי לגמרי.
ב. אם המאזין אינו צד לשיחה אך היא בוצעה במקום ציבורי או פתוח – לא מדובר בהאזנת סתר אסורה.

כשאנו אומרים שהאזנת הסתר מותרת, המשמעות היא שהמקליט רשאי לעשות עם ההקלטות כל העולה על רוחו כל עוד אינו עובר על חוקים אחרים (הקלטת שיחה אינטימית של בינו-לבינה, למשל, עלולה להוות פגיעה בפרטיות גם אם היא האזנת סתר מותרת). לעומת זאת, עם תוצריה של האזנת סתר אסורה לא ניתן לעשות דבר והם אינם קבילים בהליכים משפטיים. יותר מזה: עצם הקלטת השיחה היא עבירה פלילית.

במקרה כזה, גם צד שלישי, כמו כלי תקשורת, שמשתמש בחומר הפסול חשוף לעבירה פלילית. עם זאת, בתיקון משנת 1995 נקבע חריג שלפיו ניתן להשתמש בתוצרי האזנת סתר לא חוקית במסגרת הליך פלילי על פשע חמור, אם בית המשפט מצא שהצורך להגיע לחקר האמת עדיף על הצורך להגן על הפרטיות.

צילום סתר נחשב?

סוגיית הצילום בסתר זו עמדה לאחרונה לפתחו של בית המשפט העליון, שבחן את קבילותו של תקליטור שתיעד מטפלת סיעודית נוקטת אלימות כנגד הקשישה שבה טיפלה. השופטים דחו את טענת הנאשמת שלפיה מדובר בהאזנת סתר והראיה אושרה. נקבע כי צילום חזותי שאינו כולל תיעוד קולי לא חוסה תחת חוק האזנות סתר וקבילותו כראיה צריכה להיבחן לפי חוק הגנת הפרטיות.

במיוחד לרשויות

החוק מתיר לרשויות ביטחון כמו המשטרה, שב”כ וצה”ל לבצע האזנת סתר ולהשתמש בה כראיה. מתי? כאשר מוכח שהיא משרתת את ביטחון המדינה או מיועדת למניעת עבירות פליליות וגילוי עבריינים.

כשמדובר במניעת עבירות, הגורם שמוסמך להתיר את האזנת הסתר הוא נשיא בית משפט מחוזי, על פי בקשה של קצין משטרה בדרגת ניצב משנה ומעלה. תוקף ההיתר לא יעלה על שלושה חודשים, אולם ניתן להאריכו מפעם לפעם. במקרים דחופים, רשאי המפכ”ל להתיר האזנת סתר ל-48 שעות לצורך מניעת פשע או חשיפת מבצעיו. על המפכ”ל לדווח ליועץ המשפטי לממשלה על מתן ההיתר, וזה מוסמך לבטלו.

בקשה להיתר האזנה צריכה להתבסס על ראיות שמוכיחות צורך אמיתי בהאזנה, ולפני מתן ההחלטה יש לשקול, בין השאר, אם חומרת העבירה והאינטרס הציבורי במניעתה או בגילוי מבצעיה גוברים על הפגיעה בפרטיות, ואם אין כל אמצעי שפגיעתו בפרטיות פחותה.

העידן הטכנולוגי מאפשר היום להקליט כל מילה שאנו אומרים בקלות, ולשתול “מרגלים” במחשבים, בטלפונים ובטאבלטים “מרגלים” באותה הקלות. המכשירים הללו מעוררים שאלות של חוק ומוסר: מה קורה אם מי ששתל את מכשיר ההאזנה, למשל, הוא מי שהשתתף בשיחה? האם עצם העובדה שהשתמש במכשיר “ריגול’ תהפוך את ההקלטה ללא חוקית?

אני מניחה שהמוצרים המתקדמים נוסח ג’יימס בונד עוד יביאו לבתי המשפט הישראלים חומר למחשבה, שיוביל גם לתמורות בחוק. בינתיים, כל שנותר הוא להמליץ למי שאינו מעוניין ששיחותיו יופצו ברבים וישמשו כנגדו, פשוט לשקול מילים.

Call Now Button